Vi digitaliserer virksomheder!

Digitalisering er et forretningsprojekt - ikke et IT-projekt

Branchespeciale

Vi har erfaring inden for flere brancher, og står klar til at hjælpe med jeres digitaliseringsrejse. 

under construction

Byggeri & Anlæg

Læs mere →

Facility Management & Ejendomsservice

Læs mere →

Field Service Management

Læs mere →

Fra rod til overblik

Vi stræber efter at skabe de ændringer hos jer, som forbinder mennesker, processer og platforme. Vi ved, at ingen af delene kan stå alene, og kun fokus på helheden skaber en bæredygtig og langsigtet forandringskultur.

Vores værdier

Fleksibilitet

Effektivitet

Troværdighed

Nysgerrighed

Tidslinje

Hvor langt er i, i jeres digitale omstilling? Identificer jer selv på figuren eller læs mere her

1. Stadie

Vi bruger papir eller Excel-ark til at holde styr på opgaver.

Vi planlægger manuelt, f.eks. mund-til-mund og ved brug af whiteboard eller lignende.

Når vi fakturerer, foregår det manuelt – f.eks. i Word, Excel eller manuelt indtastet i økonomisystem.

Vores lønkørsel foregår manuelt ved at indsamle timesedler fra medarbejderne og indtaste det i vores lønsystem.

1. Stadie

2. Stadie

Vi bruger kalendersystemer som Outlook til at planlægge vores tid.

Vi modtager fakturaer som PDF via mail, vi udskriver den og behandler den herefter.

Al vores fakturering foretages ved manuel indtastning i vores økonomisystem.

Vores lønkørsel foregår manuelt ved at indtaste medarbejdernes timer i vores lønsystem.

2. Stadie

3. Stadie

Vi har et simpelt system til at få overblik over opgaver, varer og timer.

Vi kan bruge dette system til at aflæse eller udtrække timer, som vi indtaster manuelt i lønsystemet.

Vi modtager fakturaer i PDF eller via EAN, som vi derefter godkender.

Vi har simpel kvalitetssikring, f.eks. ved at opsætte billeder og tekst i Word eller Excel.

3. Stadie

4. Stadie

Tidsregistrering foregår via et større opgavesystem med understøttelse af tillægsydelser og overenskomster.

Vi styrer via. et system eget og/eller kunders anlægskartotek inkl. gentagen service, rapport og lovpligtige eftersyn.

Vi har integration mellem timeregistrering og lønsystemet, så de løngivende timer sendes direkte i vores lønsystem.

Vi styrer vores projekter digitalt og har på den måde løbende overblik over timeforbrug, økonomi og materialeforbrug.

Vi har et digitalt faktura-flow, da vi overvejende modtager elektroniske fakturaer via EAN/EDI.

Vi har struktureret overblik over vores forretningsdata og systematiseret afrapportering, f.eks. i form af Power BI.

Vi udfører kvalitetssikring digitalt, f.eks. gennem et specialiseret system.

4. Stadie

5. Stadie

Vi har systemer til tilstandsbaseret vedligehold f.eks. via IoT devices.

Vi samler data i kuber eller data Warehouse til brug i andre aspekter af vores virksomhed.

Vi udfører kompleks og detaljeret afrapportering på vores drift.

Vi arbejder med realtids analyser af driftsdata til bl.a. prædiktivt vedligehold af tekniske installationer.

Vi gør brug af robotteknologi samt AI og machine learning. F.eks. til automatisering af interne administrative processer.

5. Stadie

Automatiser jeres processer

Vores mål er at samle og simplificere administrative systemer, fjerne papiret, excel-arkene, fejlregistreringerne og alle de komplicerede forretningsgange. I stedet automatiseres så mange processer som muligt og samles ét sted, så du og dine medarbejdere kan bruge tiden på det, I er bedst til – og de opgaver, som I kan fakturere.

Digital.iQ implementerer det nye software, underviser medarbejderne og supporterer, hvis det er nødvendigt. Men med en løsning fra Digital.iQ er I hurtigt selvkørende.

Skriv til os

Vil du høre mere om hvad vi kan tilbyde jeres virksomhed?
– Udfyld formularen herunder og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Skriv til os

Udfyld formularen herunder og vi vender tilbage hurtigst muligt.