FAQ

Vi modtager flere henvendelser som indeholder ligende spørgsmål, her kan du finde svar på de spørgsmål vi oftest modtager.
Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål her, kan du Kontakte os og høre nærmere

Vi er den rigtige samarbejdspartner for jer, hvis I først og fremmest arbejder inden for vores kundesegment og desuden ønsker at arbejde seriøst og struktureret med digitalisering i virksomheden. Vores kundesegment er  virksomheder, som har egenproduktion inden for håndværksfag, gennemfører lovpligtige eftersyn af materiel, servicerer tekniske anlæg eller laver facility management.

Vi er de førende eksperter, når det gælder implementering af Microbizz-produktet i Danmark. Vores tilgang er pragmatisk og hands-on – både teknisk og menneskeligt. Alt, hvad vi laver, er med jeres langsigtede digitale strategi for øje, og vi betragter altid jeres forretning som en helhed.

Vi anskuer vores samarbejdsrelationers virksomheder som var det vores egen. Den succes, vi opnår, er derfor også noget, vi skaber  sammen. Det er vores klare målsætning, at alle vores kunder er 100 procent tilfredse og ønsker at anbefale os til deres netværk.

 

De typiske gevinster er højere produktivitet og dermed en højere faktureringsgrad både af timer og varer. Jeres hverdag bliver mere struktureret og gennemskuelig, og kvaliteten af jeres ydelser bliver højere. Nøglen er ensartede arbejdsgange. Uanset hvem i virksomheden du spørger, om hvad eller hvordan I gør, får du samme svar hver eneste gang. Det betyder også, at onboarding bliver lettere, og at I får bedre overblik over forretningen og undgår likviditetsproblemer. I øvrigt kan det understøtte en eventuel ISO-certificering.

Vi er de førende eksperter, når det gælder implementering af Microbizz-produktet i Danmark. Vi har en dybdegående forståelse af virksomheder der beskæftiger sig med håndværksfag, service og eftersyn af anlæg og teknisk materiel, samt facility management. Det er vores klare målsætning, at alle vores kunder er 100 procent tilfredse og ønsker at anbefale os til deres netværk. Det betyder, at vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at kende jeres branche til bunds og sikre, at jeres medarbejdere får evnerne til at anvende Microbizz bedst muligt. Vi forstår, at ingen systemer er bedre end de mennesker, der skal arbejde med dem. Derfor fokuserer vi ikke kun på de tekniske aspekter af Microbizz, men også på at give dine medarbejdere de færdigheder, de skal bruge for at få mest muligt ud af systemet i hverdagen.

Du indgår i en åben dialog om din virksomheds arbejdsprocesser. Her kan du forvente en ærlig vurdering af din virksomheds optimeringspotentiale og eventuelle systemmæssige begrænsninger. Med respekt for din virksomheds arbejdsprocesser og de mennesker, der udfører dem, får I 100 % ærlig rådgivning omkring de valg, I skal træffe.

Vi underviser enten online eller hos jer, og i løbet af implementeringsfasen opsætter vi trinvist systemet  i det tempo, der passer jer. Når vi er færdige med implementeringen,  er vi med, når i går live og står klar til at gribe jer i hypercare umiddelbart efter.

Herfra følger flere kulturændringer, især hvis din organisation kun lidt eller delvist arbejder med it-systemer i dag. Denne omstilling stiller høje krav til den daglige ledelse af jeres virksomhed. I vil blive udfordret på jeres nuværende måde at arbejde og tænke på. Vi er til gengæld med hele vejen, og med vores  mange års erfaring med at drive lignende  projekter, sørger vi for, at I når trygt i mål.

En implementering tager typisk 4 til 6 uger. Alt efter krav og kompleksitet kan det tage kortere eller længere tid. Implementeringen forløber hurtigere, hvis der indledningsvis lægges en god og realistisk plan. Det kræver, at alle parter arbejder målrettet sammen. Vi har endnu aldrig haft et projekt, hvor Digital.iQ var den knappe ressource i forløbet.

Ja, alle kunder træder i forbindelse med implementeringen ind i en Hypercare-periode, som løber i tre måneder fra og med første undervisning. I den periode er vi ekstra opmærksomme på netop jer. I vil have fri support, og vi vil desuden kontakte jer proaktivt angående eventuelle spørgsmål og justeringer. Dertil får I adgang til masser af videoguides til systemet, som kan hjælpe jer til hurtige løsninger på jeres problemer samt til senere oplæring af nye medarbejdere.

Microbizz er et opgave- og driftsstyringssystem til virksomheder, der er vokset ud af deres nuværende systemer. Microbizz håndterer alle de behov, som driften i jeres virksomhed har. Selvom det er et standardsystem, kan det modelleres unikt til virksomheders behov – endda med mulighed for selv at lave udvidelser til systemet. Alle integrationsflader er tilgængelige via API. Læs mere HER

Du får større indsigt i din virksomhed og kan bruge data som et ledelsesværktøj til at prioritere dine indsatser. Hvor er det, din virksomhed performer, og hvor kan der optimeres? Er dine udførende medarbejdere effektive nok? Er der bestemte kundetyper, som er mere rentable end andre? Bruger du for meget tid på administration? Kan din produktionsplanlægning være bedre?  Svaret på disse spørgsmål kan hjælpe dig med at træffe gode ledelsesbeslutninger og hermed drive en profitabel virksomhed med både høj medarbejder- og kundetilfredshed.

Power BI eller Power Business Intelligence er et værktøj, som kan visualisere dine data for dig. Det giver dig adgang til både dybdegående rapporter samt øjebliksbilleder, der opdateres i løbet af dagen og kan vises på storskærm i din virksomhed. Du ved hele tiden, hvad der sker i forretning, og du kan træffe gode beslutninger på et oplyst grundlag.

Nej, dem kommer vi med. Hvis du kan åbne din browser, søge på Google og tjekke dine mails, er du godt på vej.

Hvis du er nysgerrig, er du meget velkommen til at ringe eller skrive til os for en uforpligtende samtale om jeres ønsker og krav til et kommende it-system. Her kan du få svar på dine spørgsmål om system og IT-arkitektur, ligesom vi kan drøfte, i hvor høj grad jeres virksomhed er klar til at blive digitaliseret, og hvordan det i så fald kan forløbe i praksis.  Kontakt os

Skriv til os

Udfyld formularen herunder og vi vender tilbage hurtigst muligt.