Gode råd og vidensdeling

På denne side har vi samlet en masse gode råd når det kommer til digitalisering af keres arbejdsgange.

10 gode råd til digitalisering, implementering og organisatorisk implementering

Skal din virksomhed digitaliseres? Her er 10 gode råd, som du bør have for øje, så du kan sikre en god og ordentlig implementering og få alle dine medarbejdere med på rejsen.

Fakta:

Hvad er digitalisering?

Digitalisering af en virksomhed handler om, at virksomheden typisk går fra at have mange manuelle processer til at blive mere digital. Det kan f.eks. være ved at gøre ordrestyring digital eller gøre Power BI til en integreret del af virksomhedens processer. Virksomheden sparer tid og får mere effektive processer.

Hvad er teknisk implementering?

Implementering af nye digitale systemer henviser til den tekniske del af processen. En korrekt implementering af et nyt, digitalt system betyder, at systemet fungerer i forhold til det formål, virksomheden har sat sig.

Hvad er organisatorisk implementering?

Organisatorisk implementering betyder, at mennesker skal lære at forstå og bruge systemer. Når medarbejdere forstår og føler sig motiverede til at bruge de nye, digitale systemer, er det med til at sikre en succesfuld implementering af et digitalt system.

Sammen er vi bedst

Den positive og løsningsorienterede tilgang, vi har til hinanden og de projekter, vi varetager, ønsker vi på samme måde bliver en fast del af alle vores samarbejdsrelationer. Uden den tilgang anser vi et projekt som vanskeligt at løse.

Hos Digital.iQ tror vi på, at personen, der er tættest på bolden, også er den, der bør sparke til den.
Vi ved, at vi alle er forskellige og har hver vores kompetencer. Med et korrekt sammensat hold tror vi også på, at man i fællesskab altid kan opnå succes.

Derfor bruger vi tid på at forstå jeres forretning, hvad der er vigtigt for jer samt forstå de udfordringer, I har i dag. Det er den bedste måde at sikre, at den tekniske opsætning kommer til at understøtte de essentielle arbejdsgange og udfordringer din virksomhed oplever i dag.

Vores ansvar er at klæde et hold af udvalgte nøglemedarbejdere hos jeres virksomhed på, så de på sigt kan arbejde med systemet på lige fod med os.

Med mange års erfaring ved vi, at succesraten for en implementering nærmest er 1:1 med den organisatoriske implementering. Derfor er det vigtigt, at I som virksomhed er indstillet på, at Digital.iQ bruger tid på at klæde nøglemedarbejdere på. Disse skal lave organisatorisk implementering af systemet i jeres virksomhed, og der skal laves en intern plan for dette. Vores erfaring viser, at det er langt bedre at få kollegaer til at introducere systemer for hinanden, end at det er leverandørerne, der gør det. I kender jeres medarbejdere bedst!

Hvis du vil vide mere, kan du læse 10 gode råd til implementering her:

Det er godt at skelne mellem ”nice to have” og ”need to have” i en digitaliseringsproces. Selvom du har store ambitioner for din kommende løsning, er det vigtigste at få sat dine medarbejdere ind i processen og sørge for, at de er med på rejsen. Start så småt som overhovedet muligt og kobl så stille og roligt nye ting på.

Din virksomhed skal forberedes til den ”omvæltning” det vil være at få nyt system. Derfor er det vigtigt at samarbejde med hinanden internt for at definere, hvad virksomheden vinder ved det. Stil jer selv spørgsmålet: ”Hvorfor gør vi det her”, og sørg for at afsætte rigeligt tid til organisatorisk implementering. Digital.iQ kommer med systemet, men vi kan ikke lære alle dine medarbejdere at bruge det.

Det kan være en god idé at udpege en medarbejder til at være systemejer eller superbruger, så der hele tiden er en, der har overblikket. Og sørg for, at den medarbejder har tid til at sætte sig ind i systemet. Den dyreste implementering er den, som ikke bliver gjort ordentligt.

Det er vigtigt, at I får stillet alle jeres spørgsmål i den indledende fase. Jo hurtigere, I kan få afklaring på, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre, jo nemmere bliver den efterfølgende proces. Stil spørgsmål til alt, også selvom du går ud fra, at et system kan noget bestemt. Det er ikke sikkert, at det er tilfældet.

Det er en god idé at være realistisk omkring, hvor lang tid det tager at lære et system at kende. Afsæt gerne 1-2 timer om ugen i implementeringsfasen ud over den tid, du bliver undervist af Digital.iQ til at ”lege” med systemet. Det er her, de rigtige gode spørgsmål opstår.

Det er realistisk at håbe på, at det nye system kan klare sig 80 % bedre end dit nuværende system, mens 20 % forbliver status quo – og kommer til at kræve lidt mere arbejde at ændre ved. Med andre ord skal du indstille dig på, at nogle ting bliver tungere at få implementeret end forventet, men at det overordnet set må forventes at blive en markant forbedring for din virksomhed.

Gennemgå jeres nuværende processer i virksomheden og lav derudfra jeres ønske-proces for implementeringen. Tag gerne denne snak i fællesskab, så alle kan byde ind.

Det urealistisk at forvente, at virksomhedens processer bliver forbedret med det samme. Det er ligesom at tage kørekort: Det er først, når man får kørekortet, at man lærer at kørt bil. Sådan er det også med et nyt system. Den første tid i luften med et nyt system vil altid opleves som hektisk, da det er nyt for alle. Og det er helt normalt. I systemets to første måneder kan du f.eks. sørge for at afholde et ugentligt møde med en fra hver afdeling i virksomheden for at få løbende feedback.

Det tager tid at lære et nyt system at kende. Det kan derfor være en god idé at få lavet noget undervisningsmateriale, som dine brugere kan slå op i.

Det er vigtigt at gøre dig tanker om, hvor du gerne vil have, at din virksomhed skal ende henne. Hvordan drømmer I om at kunne håndtere jeres data om 2-3 år? Fortæl os det, og så står vi klar til at skabe digitaliseringsvejen for jer med størst mulig hensyn til de behov, I som virksomhed har.

Skriv til os

Udfyld formularen herunder og vi vender tilbage hurtigst muligt.