Tidslinje

Hvor langt er i, i jeres digitale omstilling? Identificer jer selv på figuren eller læs mere her

1. Stadie

Vi bruger papir eller Excel-ark til at holde styr på opgaver.

Vi planlægger manuelt, f.eks. mund-til-mund og ved brug af whiteboard eller lignende.

Når vi fakturerer, foregår det manuelt – f.eks. i Word, Excel eller manuelt indtastet i økonomisystem.

Vores lønkørsel foregår manuelt ved at indsamle timesedler fra medarbejderne og indtaste det i vores lønsystem.

1. Stadie

2. Stadie

Vi bruger kalendersystemer som Outlook til at planlægge vores tid.

Vi modtager fakturaer som PDF via mail, vi udskriver den og behandler den herefter.

Al vores fakturering foretages ved manuel indtastning i vores økonomisystem.

Vores lønkørsel foregår manuelt ved at indtaste medarbejdernes timer i vores lønsystem.

2. Stadie

3. Stadie

Vi har et simpelt system til at få overblik over opgaver, varer og timer.

Vi kan bruge dette system til at aflæse eller udtrække timer, som vi indtaster manuelt i lønsystemet.

Vi modtager fakturaer i PDF eller via EAN, som vi derefter godkender.

Vi har simpel kvalitetssikring, f.eks. ved at opsætte billeder og tekst i Word eller Excel.

3. Stadie

4. Stadie

Tidsregistrering foregår via et større opgavesystem med understøttelse af tillægsydelser og overenskomster.

Vi styrer via. et system eget og/eller kunders anlægskartotek inkl. gentagen service, rapport og lovpligtige eftersyn.

Vi har integration mellem timeregistrering og lønsystemet, så de løngivende timer sendes direkte i vores lønsystem.

Vi styrer vores projekter digitalt og har på den måde løbende overblik over timeforbrug, økonomi og materialeforbrug.

Vi har et digitalt faktura-flow, da vi overvejende modtager elektroniske fakturaer via EAN/EDI.

Vi har struktureret overblik over vores forretningsdata og systematiseret afrapportering, f.eks. i form af Power BI.

Vi udfører kvalitetssikring digitalt, f.eks. gennem et specialiseret system.

4. Stadie

5. Stadie

Vi har systemer til tilstandsbaseret vedligehold f.eks. via IoT devices.

Vi samler data i kuber eller data Warehouse til brug i andre aspekter af vores virksomhed.

Vi udfører kompleks og detaljeret afrapportering på vores drift.

Vi arbejder med realtids analyser af driftsdata til bl.a. prædiktivt vedligehold af tekniske installationer.

Vi gør brug af robotteknologi samt AI og machine learning. F.eks. til automatisering af interne administrative processer.

5. Stadie

Skriv til os

Udfyld formularen herunder og vi vender tilbage hurtigst muligt.